ผศ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล

Assist. Prof. Titipong Prueksrisakul

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก