สาระน่ารู้กับทันตะจุฬาฯ : การตรวจสุขภาพของช่องปาก

การตรวจสุขภาพของช่องปาก ควรมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจถี่แค่ไหน แล้วตรวจอะไรบ้าง และที่สำคัญมีขั้นตอนการตรวจ และเตรียมตัวมาตรวจอย่างไร