นิตยสาร CU SMILE ฉบับปฐมฤกษ์ ปี 2564

พบกับ วารสารข่าวของคณะฯเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเรื่องต่างๆ ในชื่อภาษาอังกฤษว่า CU SMILE (ออกเสียงว่า ซียู สไมล์) หรือ ภาษาไทย “ข่าวสารทันตะ” ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของปี 2564

โดยจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบของไฟล์ PDF และมีกำหนดจะออกทุกๆ สองเดือน วัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารองค์กรภายในคณะฯ รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวต่างๆ ของคณะฯ

ฉบับปฐมฤกษ์นี้ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2564) ได้รับเกียรติจาก รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อวยพรปีใหม่ให้ประชาคมทันตะจุฬาฯ

อ่านวารสารในรูปแบบของ E-book ได้ที่ https://issuu.com/dentistrychulalongkorn/docs/cu_smile_vol_2_issue_1_e-book

หรือดูในรูปแบบ PDF

file_2_2138