ข่าวประชาสัมพันธ์ COVID นี้….รักษาสุขภาพช่องปากให้ดีได้อย่างไร ?

ท่านสามารถชมคลิปวิดีโอแนะนำ การดูแลสุขภาพช่องปากได้ เพียงสแกน QR CODE ในโปสเตอร์

ด้วยความปรารถนาดีจาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย