คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ทญ.กอบกาญจน์ ทองประสม และศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ ในโอกาสที่ ติดอันดับ World’s Top 2% Scientists ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ – อ้างอิงสูงที่สุดในโลก