ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้จัดการคลินิกทันตกรรมบริการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง