องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง “จรรยาบรรณทันตแพทย์ อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก องค์กรแพทย์

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง “จรรยาบรรณทันตแพทย์ อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้”

วิทยากร โดย
  • ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง นายกทันตแพทยสภา และ
  • ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภา

ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์

หรือลงทะเบียนรับฟังการอบรมออนไลน์ผ่าน QR code หรือผ่านทาง FB live ของคณะฯ