ร่าง ประกาศคณะฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหัวหุ่นจำลอง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)