ประกาศคณะฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนฟันและโมเดลฟันระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์