Open House 2024 ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5-6 ทันตแพทย์ทั่วไป ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม Open House 2024 ระดับบัณฑิตศึกษา

  • 🗓 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
  • ⏰ เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • 💢 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
  • 📌 ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/AgPiJHLmqiPYjapV7 หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

(ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมวิดีโอกิจกรรมย้อนหลังได้ที่

ลิงก์วิดีโอกิจกรรม Open House:

ลิงก์โปรแกรม Spatial:

สามารถสอบถามและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

FB page: graddentcuoffice
Email: graddentcu@chula.ac.th