การประชุมพัฒนาระบบ AI ในทางทันตกรรม

ฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เเละบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดประชุมเรื่อง “การพัฒนาระบบ AI ในทางทันตกรรม” ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM Meeting

ซึ่งที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าการพัฒนา”โปรเจกต์” ได้แก่

  1. การประเมินความยากของฟันคุดผ่านแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ (X-RAY) โดยสามารถประเมินความยากของฟันคุดผ่าน https://dental-xray.deeplake.app/input
  2. การประเมินระดับฟันผุจากภาพถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพในช่องปาก (intraoral camera) โดยใช้ระบบ AI ในการแปลผลการวินิจฉัยโรคเเละการรักษาโรคฟันผุ ซึ่งสามารถประเมินผลภาพถ่ายจากระบบ AI แบบ “Image Classification” ผ่าน https://dental-cam.deeplake.app/input ซึ่งทั้งสองโปรเจกต์อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์เเละให้มีประสิทธิภาพในงานทันตกรรมมากยิ่งขึ้น

รับชมบันทึกการประชุม