การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

เปิดรับสมัครแล้ว !!  สำหรับผู้สนใจสมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2 จำนวน 8 สาขา

ช่วงเวลาการรับสมัครวันที่ 8 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

ดูรายละเอียดสมัครสอบ ได้ที่  https://www.royalthaident.org/examination/train
หรือดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่  https://shorturl.at/begkJ