คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมบุญ เหลาชัย ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖”