รศ.ทพญ.ดร.อัญชลี วัชรักษะ

Assoc. Prof. Anjalee Vacharaksa

อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Qualification

Ph.D. (Oral Biology)University of Minnesota, USA B.E. 2551
Diplomate, Thai Board of ProsthodonticsThe Dental CouncilB.E. 2562
M.Sc. (Prosthodontics)Chulalongkorn UniversityB.E. 2545
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2540

Research of interests

 • Bone regeneration
 • Vital pulp regeneration
 • Geriatric Dentistry, Dental education

Publications (5 years)

 1. Irwandi RA, Khonsuphap P, Limlawan P, Vacharaksa A. MiR-302a-3p Regulates RANKL Expression in Human Mandibular Osteoblast-like Cells. J Cell Biochem. 2018; 119(6): 4372-4381
 2. Srimaneepong V, Sindhavajiva PR, Namano S, Singkarlsiri V, Vacharaksa A. The Increase Of IL-1β and IL-6 In Oral Epithelial Cells Induced by Corrosion Products of Multiple-Recast Palladium-Silver Dental Alloy. JIDMR. 2020; 13(3): 915-921
 3. Limlawan P, Thepphanao N, Insin N,  Vacharaksa A. Surface-modified Hydroxyapatite Nanoparticle for MicroRNA Delivery to Regulate Gene Expression in Human Mandibular Osteoblast Cells. Journal of Nanoparticle Research 2021; 23(1): 12 
 4. Sulistiyani E, Brimson JM, Chansaenroj A, Sariya L, Urkasemsin G, Oonsiri S, Tencomnao T, Vacharaksa A, Chaisuparat R, Ferreira JN. Epigallocatechin-3-Gallate Protects Pro-Acinar Epithelia Against Salivary Gland Radiation Injury. Int J Mol Sci. 2021; 22(6): 3162
 5. Serichetapongse P, Madarasmi R, Vacharaksa A. Host Responses in Peri-implant Tissue in Comparison to Periodontal Tissue : A Retrospective Study. Oral Health Prev Dent. 2022; 20(1): 41-50. doi: 10.3290/j.ohpd.b2585655
 6. Limlawan P, Marger L, Durual S, Vacharaksa A. Delivery of microRNA-302a-3p by APTES modified hydroxyapatite nanoparticles to promote osteogenic differentiation in vitro. BDJ Open. 2023 Feb 22;9(1):8. doi: 10.1038/s41405-023-00135-x. PMID: 36813762; PMCID: PMC9947005.
 7. Prayongrat A, Kitpanit S, Lertbutsayanukul C, Saikaew P, Boonrueng T, Mekayarajjananonth T, Vacharaksa A. Digital fabrication of customized intraoral appliances for head and neck radiotherapy. Heliyon. 2023 Apr 17;9(5):e15374. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e15374. PMID: 37153386; PMCID: PMC10160696.
 8. Piboonratanakit P, Ferreira JN, Pravinvongvuthi K, Maison K, Urkasemsin G, Boonroung T, Prayongrat A, Lertbutsayanukul C, Sucharitakul J, Vacharaksa A. Trehalose versus carboxymethylcellulose oral spray for relieving radiation-induced xerostomia in head and neck cancer patients: a randomized controlled trial. BMC Oral Health. 2023 May 13;23(1):288. doi: 10.1186/s12903-023-02966-4. PMID: 37179287; PMCID: PMC10182540.