อ.ทพ.นพ.เฉลิมฤทธิ์ พฤกษ์สดใส

Chaloemrit Phrueksotsai

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์