ผศ.ทพญ.ดร.ชญานิษฐ์ ฉวีวรรณากร

Assist. Prof. Chayanit Chaweewannakorn

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว

Qualification

Ph.D. (Dental Science)Tohoku University, JapanB.E. 2562
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2558