อ.ทพ.ดร.อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์

Issarapong Kaewkamnerdpong

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน

Tel

0 2218 8543

Email

Issarapong.k@chula.ac.th

Link

Google Scholar

Academic Background

  • Ph.D. (Dental Public Health) Chulalongkorn University, Thailand 2018
  • M.P.H (Public Health) Mahidol University, Thailand 2009
  • D.D.S Chulalongkorn University, Thailand 2004

Areas of research expertise

  • Dentistry / Dentistry (miscellaneous)

Publications

  • Kaewkamnerdpong I, Krisdapong S. The Associations of School Oral Health-Related Environments with Oral Health Behaviours and Dental Caries in Children. Caries Research 2018;52(1-2):166–75. Available from: http://dx.doi.org/10.1159/000485747. SCOPUS
  • Kaewkamnerdpong I, Krisdapong S. Oral diseases associated with condition-specific oral health-related quality of life and school performance of Thai primary school children: A hierarchical approach. Community Dentistry and Oral Epidemiology 2018 Jan 8;46(3):270–9. Available from: http://dx.doi.org/10.1111/cdoe.12361. SCOPUS
  • Prasertsom P, Kaewkamnerdpong I, Krisdapong S. Condition-Specific Oral Health Impacts in Thai Children and Adolescents: Findings From the National Oral Health–Related Quality of Life Survey. Asia Pacific Journal of Public Health 2020 Jan;32(1):49–56. Available from: http://dx.doi.org/10.1177/1010539519899774. SCOPUS