รศ.ทพญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข

Assoc. Prof. Keskanya Subbalekha

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Qualification

Ph.D. (Oral Biology)Chulalongkorn UniversityB.E. 2551
Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial SurgeryThe Dental CouncilB.E. 2541
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2537

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Kiatkroekkrai P, Takolpuckdee C, Subbalekha K, Mattheos N, Pimkhaokham A. Accuracy of implant position when placed using static computer-assisted implant surgical guides manufactured with two different optical scanning techniques: a randomized clinical trial. Int J Oral Maxillofac Surg. March 2020;49(3):377-383 SCOPUS 
Smitkarn P, Subbalekha K, Mattheos N, Pimkhaokham A. The accuracy of single-tooth implants placed using fully digital-guided surgery and freehand implant surgery. J Clin Periodontol. September 2019;46(9):949-957. SCOPUS 
Kaewsiri D, Panmekiate S, Subbalekha K, Mattheos N, Pimkhaokham A. The accuracy of static vs. dynamic computer-assisted implant surgery in single tooth space: A randomized controlled trial. Clin Oral Implants Res. June 2019;30(6):505-514. SCOPUS 
Vipattanaporn P, Mattheos N, Pisarnturakit P, Pimkhaokham A Subbalekha K. Post-treatment patient reported outcome measures in a group of Thai dental implant patients. Clin Oral Implants Res. 29 June 2019;30(9):928-939. SCOPUS 
Mahanonda R, Champaiboon C, Subbalekha K, Sa-Ard-Iam N, Yongyuth A, Isaraphithakkul B, Rerkyen P, Charatkulangkun O, Pichyangkul S. Memory T cell subsets in healthy gingiva and periodontitis tissues. J Periodontol. September 2018;89(9):1121-1130. SCOPUS 
Vongprommool A, Subbalekha K, Mutirangura A, Pavasant P. Preliminary Study of Line-1 Methylation Level in Long-term Cultivation of Human Dental Pulp Stem cells. J Dent Assoc Thai. July 2017;67(Suppl):39-45. TCI 1  
Dhanuthai K, Pimkhaokham A, Subbalekha K, Landes CA, Pitak-Arnnop P. A soft-tissue mass of the anterior maxilla. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. April 2017;118(2):139-140. SCOPUS 
Kangwannarongkul T, Subbalekha K, Vivatbutsiri P, Suwanwela J. Gene Expression and Microcomputed Tomography Analysis of Grafted Bone Using Deproteinized Bovine Bone and Freeze-Dried Human Bone. Int J Oral Maxillofac Implants. 15 March 2018;33(3):541–548. SCOPUS 
Manokawinchoke J, Sumrejkanchanakij P, Subbalekha K, Pavasant P, Osathanon T. Jagged1 inhibits osteoprotegerin expression by human periodontal ligament cells. J Periodontal Res. December 2016;51(6):789-799. SCOPUS 
Mahanonda R, Champaiboon C, Subbalekha K, Sa-Ard-Iam N, Rattanathammatada W,  Thawanaphong S, Rerkyen P, Yoshimura F, Nagano K, Lang NP, Pichyangkul S. Human Memory B Cells in Healthy Gingiva, Gingivitis, and Periodontitis. J Immunol. 1 August 2016;197(3):715-725. SCOPUS 
Yaembut N, Ampornaramveth RS, Pisarnturakit PP, Subbalekha K. Dental Student Hand Hygiene Decreased with Increased Clinical Experience. Journal of Surgical Education. J Surg Educ. May – June 2016;73(3):400-8 SCOPUS 
Pausch NC, Unger C, Pitak-Arnnop P, Subbalekha K. Nasal appearance after secondary cleft rhinoplasty: comparison of professional rating with patient satisfaction. Oral Maxillofac Surg. June 2016;20(2):195-201. SCOPUS 
Jianpeampoolpol B, Phuminart S, Subbalekha K. Platelet-rich fibrin formation was delayed in plastic tubes. British J of Medicine & Medical Research. March 2016;14(9):1-9. PUBMED  
Kaomongkolgit R, Subbalekha K, Sawangarun W, Thongprasom K. Pyoderma gangrenosum-like oral ulcerations in an elderly patient. Gerodontology. December 2015;32(4):309-13. SCOPUS 
Pausch NC, Neff A, Subbalekha K, Dhanuthai K, Sirintawat N, Pitak-Arnnop P. Factors affecting scientific productivity of German oral-maxillofacial surgery training centers: a retrospective cohort study. Oral Maxillofac Surg September 2015;19(3):259-265. SCOPUS 
Kattapong S, Subbalekha K, Shinheng W, Ampornaramveth R. Study of the reduction of airborne bacteria and fungi in oral surgery clinic after spraying with chemical disinfectants. CU Dent J. April – June 2015;38(2):117-128. TCI 1 
Subbalekha K, Bellefqih S, Dhanuthai K, Pausch NC, Neff A, Pitak-Arnnop P. Palatal swelling. Rev Stomatol Chir Maxillofac Chir Orale. 1 February 2015;116(1):e3-e5. SCOPUS