ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์

Assist. Prof. Kiti Siriwat

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Qualification

Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial SurgeryThe Dental CouncilB.E. 2544
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2535