รศ.ทพ.กิตติพงษ์ ดนุไทย

Assoc. Prof. Kittipong Dhanuthai

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

Qualification

Diplomate, Thai Board of Oral Diagnostic SciencesThe Dental CouncilB.E. 2545
M.Sc. (Clinical Pathology)Mahidol UniversityB.E. 2543
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2534

Selected Publications

Research

A : Article in Journal

Plengwitthaya C, Dhanuthai K, Chantarangsu S, Ratisoontorn C. Cholesterol crystals in periapical lesions of root filled teeth. Int Endod J. April 2019;52(4):484-490 SCOPUS 
Dhanuthai K, Rojanawatsirivej S, Thosaporn W, Kintarak S, Subarnbhesaj A, Darling M, Kryshtalskyj E, Chiang CP, Shin HI, Choi SY, Lee SS, Aminishakib P. Oral cancer: A multicenter study. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 1 January 2018;23(1):e23-e29. SCOPUS 
Phattarataratip E, Dhanuthai K. Expression of C-X-C motif chemokine receptors 4 and 7 in salivary gland neoplasms. Arch Oral Biol. November 2017;83:136-144.  SCOPUS 
Tantanapornkul W, Dhanuthai K, Sinpitaksakul P, Itthichaisri C, Kamolratanakul P, Changsirivatanathamrong V. Dentofacial Deformity Caused by Bulky Osteochondroma: Report of an Unusual Case and the Importance of Cone Beam Computed Tomography. Open Dent J. 28 April 2017;11:237-241. doi: 10.2174/1874210601711010237. eCollection 2017. SCOPUS 
Dhanuthai K, Pimkhaokham A, Subbalekha K, Landes CA, Pitak-Arnnop P. A soft-tissue mass of the anterior maxilla. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. April 2017;118(2):139-140. SCOPUS 
Dhanuthai K, Rojanawatsirivej S, Subarnbhesaj A, Thosaporn W, Kintarak S. A multicenter study of oral malignant tumors from Thailand. J Oral Maxillofac Pathol. September – December 2016;20(3):462-466.  SCOPUS 
Pausch NC, Sirintawat N, Wagner R, Halama D, Dhanuthai K. Lower eyelid complications associated with transconjunctival versus subciliary approaches to orbital floor fractures. Oral Maxillofac Surg. 1 March 2016;20(1):51-55. SCOPUS 
Dhanuthai K, Rojanawatsirivej S, Somkotra T, Shin HI, Hong SP, Darling M, Ledderhof N, Khalili M, Thosaporn W, Rattana-Arpha P, Saku T. Geriatric oral lesions: A multicentric study. Geriatr Gerontol Int. February 2016;16(2):237-43. SCOPUS 
Pausch NC, Halama D, Dhanuthai K, Subbalekha K, Hendricks J. Factors associated with postrhinoplasty mucous cyst in cleft lip patients. Oral Maxillofac Surg. 1 December 2015;19(4):391-6. SCOPUS 
Pausch NC, Neff A, Subbalekha K, Dhanuthai K, Sirintawat N, Pitak-Arnnop P. Factors affecting scientific productivity of German oral-maxillofacial surgery training centers: a retrospective cohort study. Oral Maxillofac Surg. 17 September 2015;19(3):259-65. SCOPUS 

Review Article

Rattana-Arpha P, Dhanuthai K, Sutthiprapaporn P, Dhanesuan K. Ewing’s Sarcoma of the maxillofacial region: A case report. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. Oct 2017;118(5):316-319. SCOPUS