ศ.ทพ.ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ

Prof. Mansuang Arksornnukit

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Qualification

Ph.D. (Oral Biology)Chulalongkorn UniversityB.E. 2547
Diplomate, Thai Board of ProsthodonticsThe Dental CouncilB.E. 2556
Cert. (Advance Prosthodontics)State University of New York at Buffalo, USAB.E. 2534
Cert. (Maxillofacial Prosthodontics)University of Pittsburgh, USAB.E. 2534
M.S. (Dental Biomaterials)State University of New York at Buffalo, USAB.E. 2531
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2529

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Angwarawong T, Kanjanamekanant K, Arksornnukit M, Pavasant, P. Sol-Gel Fabricated Tio₂ Coating on Titanium Surface Promoted In Vitro Osteoblasts Differentiation. The European journal of prosthodontics and restorative dentistry. 28 November 2019;27(4):145-153 SCOPUS 
Limpuangthip N, Somkotra T, Arksornnukit M. Impacts of Denture Retention and Stability on Oral Health-Related Quality of Life, General Health, and Happiness in Elderly Thais. Curr Gerontol Geriatr Res. 16 Jul 2019:3830267. doi: 10.1155/2019/3830267. eCollection 2019. SCOPUS 
Jiangkongkho P, Arksornnukit M, Takahashi H. The synthesis, modification, and application of nanosilica in polymethyl methacrylate denture base. Dent Mater J. 2018 Jul 29;37(4):582-591. SCOPUS 
Chaijareenont P, Prakhamsai S, Silthampitag P, Takahashi H, Arksornnukit M. Effects of different sulfuric acid etching concentrations on PEEK surface bonding to resin composite. Dent Mater J. 8 June 2018;37(3):385-392. SCOPUS 
Limpuangthip N, Somkotra T, Arksornnukit M. Modified retention and stability criteria for complete denture wearers: A risk assessment tool for impaired masticatory ability and oral health-related quality of life. J Prosthet Dent. July 2018;120(1):43-49. SCOPUS 
Sindhavajiva PR, Sastravaha P, Arksornnukit M, Pavasant P. Intermittent compressive force induces human mandibular-derived osteoblast differentiation via WNT/β-catenin signaling. J Cell Biochem. April 2018;119(4):3474-3485. SCOPUS 
Nasution H, Kamonkhantikul K, Arksornnukit M, Takahashi H. Pressure transmission area and maximum pressure transmission of different thermoplastic resin denture base materials under impact load. J Prosthodont Res. January 2018;62(1):44-49. SCOPUS 
Sindhavajiva PR, Sastravaha P, Arksornnukit M, Pavasant P. Purinergic 2X7 receptor activation regulates WNT signaling in human mandibular-derived osteoblasts. Arch Oral Biol. September 2017;81:167–174. SCOPUS 
Kanjanamekanant K, Limpuangthip N, Arksornnukit M. Physical and Mechanical Properties of Antifungal Ionic Liquid-Incorporated Dental Tissue Conditioner. Materials Sciences and Applications. May 2017;8(5):376-388. SCIRP 
Kamonkhantikul K, Arksornnukit M, Takahashi H. Antifungal, optical, and mechanical properties of polymethylmethacrylate material incorporated with silanized zinc oxide nanoparticles. Int J Nanomedicine. 27 March 2017;27(12):2353–2360. SCOPUS 
Nasution H, Arksornnukit M. PMMA Demonstrated Higher Elastic Modulus and Nanohardness Compared with Polyamide Denture Base Materials. Key Eng Mater. December 2016;751:643–648. SCOPUS 
Lauvahutanon S, Shiozawa M, Takahashi H, Iwasaki N, Oki M, Finger WJ, Arksornnukit M. Discoloration of various CAD/CAM blocks after immersion in coffee. Restor Dent Endod. December 2016;42(1):9–18. PUBMED 
Silthampitag P, Chaijareenont P, Tattakorn K, Banjongprasert C, Takahashi H, Arksornnukit M. Effect of surface pretreatments on resin composite bonding to PEEK. Dent Mater J. July 2016;35(4):668–74. SCOPUS 
Nakornchai N, Arksornnukit M, Kamonkhantikul K, Takahashi H. The pH effect of solvent in silanization on fluoride released and mechanical properties of heat-cured acrylic resin containing fluoride-releasing filler. Dent Mater J. May 2016;35(3):440–6. SCOPUS 
Kamonkhantikul K, Arksornnukit M, Lauvahutanon S, Takahashi H. Toothbrushing alters the surface roughness and gloss of composite resin CAD/CAM blocks. Dent Mater J. March 2016;35(2):225–32. SCOPUS 
Lauvahutanon S, Takahashi H, Oki M, Arksornnukit M, Kanehira M, Finger WJ. In vitro evaluation of the wear resistance of composite resin blocks for CAD/CAM. Dent Mater J. July 2015;34(4):495–502. SCOPUS 

Text Book

Jiangkongkho P, Arksornnukit M, Takahashi H. The synthesis, modification, and application of nanosilica in polymethyl methacrylate denture base. Dent Mater J. 2018 Jul 29;37(4):582-591.