ผศ.ทพ.ดร.ณภัทร นะลำเลียง

Assist. Prof. Napat Nalamliang

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว

Qualification

Diplomate, Thai Board of OrthodonticsThai Dental CouncilB.E. 2565
Ph.D. (Dental Science)Prince of Songkla UniversityB.E. 2563
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2558