รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ

Assoc. Prof. Pagaporn Pantuwadee Pisarnturakit

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตสาธารณสุข

Qualification

Dr.P.H (Health Education and Behavioral Science)Mahidol UniversityB.E. 2554
Diplomate, Thai Board of Dental Public HealthThe Dental CouncilB.E. 2560
M.Sc. (Health Development)Chulalongkorn UniversityB.E. 2547
LL.B. (Laws)Thummasart UniversityB.E. 2544
Grad. Dip. in Clin. Sc. (Operative Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2541
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2537

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Vipattanaporn P, Mattheos N, Pisarnturakit P, Pimkhaokham A, Subbalekha K. Post-treatment patient-reported outcome measures in a group of Thai dental implant patients. Clinical Oral Implants Research. Sep 2019;30(9):928-939. SCOPUS 
Detsomboonrat P, Pisarnturakit PP. Development and Evaluation: The Satisfaction of Using an Oral Health Survey Mobile Application. Telemedicine and e-Health. Jan 2019;25(1):55-59. SCOPUS 
Arirachakaran P, Chamachot C, Chitchutrakul N, Khunthananithi P, Chuethonghua P, Pisarnturakit PP. The Survey of Practice among Dentists on Dental Safety Goals and Guidelines (DSGG). J Dent Assoc Thai. April – June 2018;68(2):181-96. TCI 1 
Pisarnturakit PP, Detsomboonrat P. Microbial and behavioral determinants of dental caries in permanent dentition among Thai schoolchildren. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. July 2017;48(4):912-25. SCOPUS 
Detsomboonrat P, Trairatvorakul C, Pisarnturakit PP. Similar 1-year caries increment after use of fluoride or non-fluoride toothpaste in infants and toddlers. Fluoride. July-September 2016;49(3):313-26. SCOPUS 
Yaembut N, Ampornaramveth RS, Pisarnturakit PP, Subbalekha K. Dental Student Hand Hygiene Decreased With Increased Clinical Experience. J Surg Educ. 1 May 2016;73(3):400-8. SCOPUS 
Detsomboonrat P, Pisarnturakit PP.  Dental Caries And Related Oral Health Factors Among 9 To 18 Month Old Thai Children. Southeast Asian J Trop Med Public Health. July 2015;46(4):786-97. SCOPUS 

Textbook

ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ. พฤติกรรมทันตสุขภาพ: ปัจจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2017