ผศ.ทพญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล

Assist. Prof. Paksinee Kamolratanakul

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Qualification

Ph.D. (Maxillofacial Surgery)TMDU, JapanB.E. 2553
Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial SurgeryThe Dental CouncilB.E. 2557
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2547

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Chaitrakoonthong T, Ampornaramveth R, Kamolratanakul P. Rinsing with L-Ascorbic Acid Exhibits Concentration-Dependent Effects on Human Gingival Fibroblast in Vitro Wound Healing Behavior. International Journal of Dentistry. Mar 2020; DOI: 10.1155/2020/4706418. 7 pages SCOPUS 
Kamolratanakul P, Ruxwongkana T, Kraisittisirikul G, Trising W, Subbalekha K. Quality of life in patients prescribed witamin B1-6-12 for treatment of sensory impairment related-mandibular orthognathic surgery. CU Dent J. April – June 2018;41(2):63-70. TCI 1 
Suwanwela J, Puangchaipruk D, Wattanasirmkit K, Kamolratanakul P, Jansisyanont P. Maxillary sinus floor augmentation using xenograft: Gene expression and histologic analysis. Int J Oral Maxillofac Implants. May/Jun2017;32(3):611-616. SCOPUS 
Tantanapornkul W, Dhanuthai K, Sinpitaksakyl P, Itthichaisri C, Kamolratanakul P, Changsirivatanathamrong V. Dentofacial deformity caused by bulky osteochondroma: Report of an unusual case and the importance of cone beam computed tomography. Open Dent J. 28 April 2017;11:237-241. SCOPUS 

Book

ภัคสินี กมลรัตนกุล ใน พรชัย จันศิษย์ยานนท์ อรสา ไวคกุล จิรพันธ์ พันธ์วุฒิกร บรรณาธิการ. การวินิจฉัยและการบำบัดการติดเชื้อสาเหตุจากฟัน. ฉบับเรียบเรียงใหม่ ครั้งที่ 1 กรุงเทพ: บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560. 824 หน้า

Review Article

Kamolratanakul P, Jansisyanont P. A review of antibiotic prophylaxis protocols in oral and maxillofacial surgery. J Oral Maxillofac Surg Med Pathol. September 2018;30(5):395-404. SCOPUS