อ.ทพญ.ดร.ภาสิรี ทองไทย

Pasiree Thongthai

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ