ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์

Assist. Prof. Phanomporn Vanichanon

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

Qualification

Diplomate, Thai Board of Occlusion and Orofacial PainThe Dental CouncilB.E. 2559
M.Sc. (Health Development)Chulalongkorn UniversityB.E. 2546
M.S. (Restorative Dentistry-Occlusion)University of Michigan, Ann Arbor, USAB.E. 2534
Higher Grad. Dip. (Clinical Medical Sciences-Pediatrics)Mahidol UniversityB.E. 2530
D.D.S. Class Honors (Dentistry) Mahidol UniversityB.E. 2528

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Nguyen TT, Vanichanon P, Bhalang K, Vongthongsri S. Pain Duration and Intensity Are Related to Coexisting Pain and Comorbidities Present in Temporomandibular Disorder Pain Patients. J Oral Facial Pain Headache.  1 May 2019;33(2);205-212. SCOPUS 
Uma U, Vichiennet S, Vanichanon P. Maximum tensile resistance of non-adjusted and adjusted expansion screws in the locking part of unassisted mandibular advancement splint. CU Dent J. January – March 2018;41(1):23-32. TCI 1 
Sowithayasakul T, Supronsinchai W, Vanichanon P. The Relationship Between the Level of Sensory Hardness and Toughness Evaluation and Electromyography Parameters of Some Thai Foods. J Dent Assoc Thai. January – March 2018;68(1):73-83. TCI 1 

Review Article

Uma U, Norabhoompipat S, Vanichanon P, Mutirangura W. The Usage of Oral Appliance for Maintaining Jaw Position in Hemimandibulectomy Patient: A Case Report. J Dent Assoc Thai. January –March 2018;68(1):13-19. TCI 1 
Bumrungruan C, Jindarojnakul R, Vanichanon P, Srisawasdi S. Restoring Multiple Tooth werar by Increased Vertical Dimension Using All Ceramic CAD-CAM Restoration and Direct Resin Composite Restoration: A Case Report. J Dent Assoc Thai. January – March 2017;67(1):27-42. TCI 1