ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล

Assist. Prof. Phonkit Sinpitaksakul

อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

Qualification

Diplomate, Thai Board of Oral Diagnostic SciencesThe Dental CouncilB.E. 2558
Grad. Dip. in Clin. Sc. (Oral and Maxillofacial Radiology)Chulalongkorn UniversityB.E. 2545
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2543

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Sinpitaksakul P, Benjavongkulchai S, Jinawong A, Wongpattaraworrakul C, Pipattanachat S., Pittayapat P. Age estimation by assessing developmental stages of the distal end of radius bone in Thai population. CU Dent J. January – June 2018;41(1):13-22. TCI 1 
Asavalertpalakorn C, Lelapityamit T, Piriyakulkit N, Sinpitaksakul P, Kevin A. Tompkins, Dhanesuan K. Pharyngeal airway space changes in Thai Mandibular setback patients. CU Dent J. April – June 2018;41(2):53-62. TCI 1 
Linsuwanont P, Sinpitaksakul P, Lertsakchai T. Evaluation of root maturation after revitalization in immature permanent teeth with nonvital pulps by cone beam computed tomography and conventional radiographs. Int Endod J. September 2017;50(9):836-846. SCOPUS 
Tantanapornkul W, Dhanuthai K, Sinpitaksakul P, Itthichaisri C, Kamolratanakul P, Changsirivatanathamrong V. Dentofacial Deformity Caused by Bulky Osteochondroma: Report of an Unusual Case and the Importance of Cone Beam Computed Tomography. Open Dent J. 28 April 2017;11:237-241. SCOPUS 
Chatrattanarak W, Thongmeearkom S, Teesanguan S, Jansisyanont P, Sinpitaksakul P. The outcome of reconstructive surgery for dental implant CU Dent J. January 2015;38(1):51-66. TCI 1 

Review Article

Sinpitaksakul P, Pittayapat P, Pauwels R, Panmekiate S. Radiation Protection in Dentistry: Fundamental Concepts and Practical Approach. J Dent Assoc Thai. October – December 2018;68(4):309-317. TCI 1