อ.ทพญ.ดร.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ

Pimrumpai Rochanakit Sindhavajiva

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Qualification

Ph.D. (Prosthodontics)Chulalongkorn UniversityB.E. 2560
Diplomate, Thai Board of ProsthodonticsThe Dental CouncilB.E. 2557
Diplomate, American Board of ProsthodonticsUSAB.E. 2553
M.S. (Oral Science)University at Buffalo, USAB.E. 2553
Grad. Dip. in Clin. Sc. (Prosthodontics)Chulalongkorn UniversityB.E. 2549
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2547