รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ

Assoc. Prof. Pornpan Piboonratanakit

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

Qualification

Ph.D. (Oral Surgery)TMDU, JapanB.E. 2547
Diplomate, Thai Board of Oral Diagnostic SciencesThe Dental CouncilB.E. 2558
M.Sc. (Oral Medicine)Chulalongkorn UniversityB.E. 2543
D.D.S. Class Honors (Dentistry) Chulalongkorn UniversityB.E. 2540

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Yiemstan S, Krisdapong S, Piboonratanakit P. Association between clinical signs of oral lichen planus and oral health-related quality of life: A preliminary study. Dent. J. October 2020;8(4): Article number 113 DOI:10.3390/dj8040113 12 pages. SCOPUS 
Thongprasom K, Prapinjumrune C, Kanjanabuch P, Youngnak- Piboonratanakit P, Preuksrisakul T. Correlation of serum ANA and direct immunofluorescence studies in elderly Thai patients with red and white oral lesions. J Oral Pathol Med. November 2016;45(10):797-802. SCOPUS 
Prucktrakul C, Youngnak-Piboonratanakit P, Kanjanabuch P, Prueksrisakul T, Thongprasom K. Oral lichenoid lesions and serum antinuclear antibodies in Thai patients. J Oral Pathol Med. July 2015;44(6):468-74. SCOPUS
Pravinvongvuthi K, Vacharaksa A, Piboonratanakit P, Boonroung T. The effectiveness and satisfaction of carboxymethylcellulose oral spray on xerostomia-related quality of life in post-radiation head and neck cancer patients. Proceedings of RSU International Research Conference 2021: 383-9.
Piboonratanakit P, Ferreira JN, Pravinvongvuthi K, Maison K, Urkasemsin G, Boonroung T, Prayongrat A, Lertbutsayanukul C, Sucharitakul J, Vacharaksa A. Trehalose versus carboxymethycellulose oral spray for relieving radiation-induced xerostomia in head and neck cancer patients: a randomized controlled trial. BMC Oral Health 2023; 23(1): 288. Doi: 10.1186/s12903-023-02966-4.
Yiemstan S, Piboonratanakit P, Krisdapong S. Thai version of shortened Oral Impact on Daily Performances index for evaluating oral lichen planus patients. BMC Oral Health 2023; 23: 382. Doi: 10.1186/s12903-023-03094-9.
Kengtong W, Piboonratanakit P, Krisdapong S. Changes in the Oral-Health-Related Quality of Life of Thai patients with oral lichen planus after topical corticosteroid treatment: a 1-month longitudinal study. BMC Oral Health 2023; 23: 898. Doi: 10.1186/s12903-023-03603-w.

Book

พรพรรณ  พิบูลย์รัตนกิจ. เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงและรอยโรคชนิดร้ายแรง. ใน:กอบกาญจน์ ทองประสม, บรรณาธิการ. ตำราภาพความผิดปกติของฟันและโรคในช่องปาก. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559:93-104
พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ. กลุ่มอาการปวดแสบปวดร้อนในช่องปาก. ใน: กอบกาญจน์ทองประสม, บรรณาธิการ. การรักษาโรคในช่องปากที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558:81-100.