ศ.ทพญ.ดร.รังสินี มหานนท์

Prof. Rangsini Mahanonda

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา

Qualification

Ph.D. (Periodontology & Immunology)University of Queenslandพ.ศ. 2535
Master of Dental Science (Periodontology)University of Queenslandพ.ศ. 2530
Diploma in Dental Health (Public Health)University of Queenslandพ.ศ. 2527
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2526
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2524

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

  1. Pichyangkul S, Yongvanitchit K, Limsalakpetch A, Kum-Arb U, Im-Erbsin R, Boonnak K, Thitithayanont A, Jongkaewwattana A, Wiboon-ut S, Mongkolsirichaikul D, Mahanonda R, Spring M, Chuang I, Mason CJ, Saunders DL. J Immunol. 2015 Nov 1;195(9):4378-86.
  2. Lersritwimanmaen P, Na-Ek P, Thanunchai M, Thewsoongnoen J, Sa-Ard-Iam N, Wiboon-ut S,Mahanonda R, Thitithanyanont A. The presence of monocytes enhances the susceptibility of B cells to highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 virus possibly through the increased expression of α2,3 SA receptor. Biochem Biophys Res Commun. 2015 Aug 28;464(3):888-93.
  3. Lang N, Feres M, Corbet E, Ding Y, Emingil G, Faveri M, Humagain M, Izumi Y, Kamil W, Kemal Y,Mahanonda R, Rajpal J, Sakellari D, Tan WC, Yamazaki K. Group B. Consensus paper. Non-surgical periodontal therapy: mechanical debridement, antimicrobial agents and other modalities. J Int Acad Periodontol. 2015 Jan;17(1 Suppl):34-6.
  4. Champaiboon C, Poolgesorn M, Wisitrasameewong W, Sa-Ard-Iam N, Rerkyen P, Mahanonda R. Differential inflammasome activation by Porphyromonas gingivalis and cholesterol crystals in human macrophages and coronary artery endothelial cells. Atherosclerosis. 2014 Apr 25;235(1):38-44.
  5. Pichyangkul S, Krasaesub S, Jongkaewwattana A, Thitithanyanont A, Wiboon-Ut S, Yongvanitchit K, Limsalakpetch A, Kum-Arb U, Mongkolsirichaikul D, Khemnu N, Mahanonda R, Garcia JM, Mason CJ, Walsh DS, Saunders DL. Pre-existing cross-reactive antibodies to avian influenza H5N1 and 2009 pandemic H1N1 in US military personnel. Am J Trop Med Hyg. 2014 Jan;90(1):149-52.
  6. Mahanonda R, Sa-Ard-Iam N, Rerkyen P, Thitithanyanont A, Subbalekha K, Pichyangkul S. MxA expression induced by α-defensin in healthy human periodontal tissue. Eur J Immunol. 2012 Apr;42(4):946-56.
  7. Arirachakaran P, Apinhasmit W, Paungmalit P, Jeramethakul P, Rerkyen P, Mahanonda R. Infection of human gingival fibroblasts with Aggregatibacter actinomycetemcomitans: An in vitro study. Arch Oral Biol. 2012 Jul;57(7):964-72.
  8. Mahanonda R, Sa-Ard-Iam N, Rerkyen P, Champaiboon C, Pichyangkul S. Innate antiviral immunity of periodontal tissue. Periodontol 2000. 2011 Volume 56:143-153.
  9. Thitithanyanont A, Engering A, Uiprasertkul M, Ekchariyawat P, Wiboon-Ut S, Kraivong R, Limsalakpetch A, Kum-Arb U, Yongvanitchit K, Sa-Ard-Iam N, Rukyen P, Mahanonda R, Kawkitinarong K, Auewarakul P, Utaisincharoen P, Sirisinha S, Mason CJ, Fukuda MM, Pichyangkul S. Antiviral immune responses in H5N1-infected human lung tissue and possible mechanisms underlying the hyperproduction of interferon-inducible protein IP-10. Biochem Biophys Res Commun. 2010 Aug 6;398(4):752-8.

ตำรา

  1. Mahanonda R. (2012). Advances in host immune response in periodontal disease. DanexIntercorporation, Bangkok. (137 pages).