รศ.ทพญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

Assoc. Prof. Risa Chaisuparat

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

Qualification

Ph.D. (Oral and Experimental Pathology)U. of Maryland at Baltimore, USAB.E. 2552
Diplomate, Thai Board of Oral Diagnostic SciencesThe Dental CouncilB.E. 2553
Diplomate, American Board of Oral and Maxillofacial PathologyUSAB.E. 2551
Cert. (Oral and Maxillofacial Pathology)U. of Maryland at Baltimore, USAB.E. 2549
D.D.S. honors (Dentistry) Chulalongkorn UniversityB.E. 2544

Selected Publications

Research

A : Article in Journal

Apinun J, Chaisuparat R, Wangdee C, Kuptniratsaikul S, Jamkratoke J, Kanokpanont S. Evaluation of Bone Regeneration using Injectable Surfactant-Induced Thai Silk Fibroin/Collagen In Situ-Forming Hydrogel in Segmental Bone Defects in Rats. J Med Assoc Thai. March 2019;102(3):347-54. SCOPUS 
Binmadi N, Intapa C, Chaisuparat R, Akeel S, Sindi S, Meiller T. Immunophenotyping Oral Amyloidosis for the Precise Identification of the Biochemical Forms: A Retrospective Study. Open Dent J. January 2018;12:1036-42. SCOPUS 
Chaisuparat R, Limpiwatana S, Kongpanitkul S, Yodsanga S, Jham BC. The Akt/mTOR pathway is activated in verrucous carcinoma of the oral cavity. J Oral Pathol Med. September 2016;45(8):581-5. SCOPUS 

Review Article

Prapinjumrune  C, Chaisuparat R, Thongprasom K. Squamous cell carcinoma arising in plaque like oral lichen planus: A case report. Dent Med Probl. June 2017;54(2):205-208. SCOPUS 
Sawangarun W, Chaisuparat R. Pilomatricoma: A Case Report with a Distinctive Histological Presentation and a Literature Review. The Bangkok Medical Journal. February 2017;13(1):63-66. TCI 1