อ.ทพญ.ศนิชา ยาคล้าย

Sanicha Yaklai

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Qualification

Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial SurgeryThe Dental CouncilB.E. 2558
Grad. Dip. in Clin. Sc. (Oral and Maxillofacial Surgery)Chulalongkorn UniversityB.E. 2557
D.D.S. Second-Class Honors (Dentistry) Chulalongkorn UniversityB.E. 2555