อ.นพ.ทพ.สรรพสิทธิ์ ปัญญา

Sappasith Panya

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

Link

PubMed