อ.ทพญ.สิริดา อรุณเจริญสุข

Sirida Arunjaroensuk

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์