ผศ.ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต

Assist. Prof. Sirinya Kulvitit

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

Qualification

Diplomate, Thai Board of EndodonticsThe Dental CouncilB.E. 2557
Higher. Grad. Dip. of Clin. Sc. (Endodontics)Chulalongkorn UniversityB.E. 2557
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2552

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Linsuwanont P, Kulvitit S, Santiwong B. Reinforcement of Simulated Immature Permanent Teeth after Mineral Trioxide Aggregate Apexification. J End. January 2018;44(1):163-167 SCOPUS