ผศ.พญ.ธันชุดา สำเภาเงิน

Assist. Prof. Thunshuda Sumphaongern

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์