อ.ทพ.อุทัย อุมา

Uthai Uma

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

Qualification

M.Sc. (Occlusion and Orofacial Pain)Chulalongkorn UniversityB.E. 2561
Diplomate, Thai Board of Occlusion and Orofacial PainThe Dental CouncilB.E. 2560
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2554

Academic Paper

Review Article

Uma U, Norabhoompipat S, Vanichanon P, Mutirangura W. The Usage of Oral Appliance for Maintaining Jaw Position in Hemimandibulectomy Patient: A Case Report. J Dent Assoc Thai. January – March 2018;68(1):13-19 TCI 1