ผศ.ทพ.นพ.วรภัทร ตราชู

Assist. Prof. Vorapat Trachoo

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Qualification

Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial SurgeryThe Dental CouncilB.E. 2562
Grad. Dip. in Clin. Sc. (Oral and Maxillofacial Surgery)Chulalongkorn UniversityB.E. 2558
M.D. Second-Class Honors (Medicine) Chulalongkorn UniversityB.E. 2557
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2552