รศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ

Assoc. Prof. Waleerat Sukarawan

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

Qualification

Ph.D. (Oral Biology)University of North Carolina at Chapel Hill, USAB.E. 2552
Diplomate, Thai Board of Pediatric DentistryThe Dental CouncilB.E. 2557
Grad. Dip. in Clin. Sc. (Pediatric Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2547
D.D.S. (Dentistry) (Class Honors)Chulalongkorn UniversityB.E. 2545

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Yaemkleebbua K, Osathanon T, Nowwarote N, Limjeerajarus CN, Sukarawan W. Analysis of hard tissue regeneration and Wnt signalling in dental pulp tissues after direct pulp capping with different materials. Int Endod J. 1 November 2019;52(11):1605-1616. SCOPUS 
Nowwarote N, Sukarawan W, Kanjana K, Pavasant P, Fournier BPJ, Osathanon T. Interleukin 6 promotes an in vitro mineral deposition by stem cells isolated from human exfoliated deciduous teeth. R Soc Open Sci. 31 October 2018;5(10):180864. SCOPUS 
Yaemkleebbua K, Sriarj W, Osathanon T, Nakalekha Limjeerajarus C, Sukarawan W. Micro-computerized tomographic Evaluation of Reparative Dentin Formation after Direct Pulp Capping In vivo. J Dent Assoc Thai. July 2018;68(Suppl):21-27. TCI 1 
Nowwarote N, Sukarawan W, Pavasant P, Osathanon T. Basic Fibroblast Growth Factor Regulates REX1 Expression Via IL-6 In Stem Cells Isolated From Human Exfoliated Deciduous Teeth. J Cell Biochem. June 2017;118(6):1480-1488. SCOPUS 
Rattanawarawipa P, Pavasant P, Osathanon T, Sukarawan W. Effect of lithium chloride on cell proliferation and osteogenic differentiation in stem cells from human exfoliated deciduous teeth. Tissue Cell. 1 October 2016;48(5):425-431. SCOPUS 
Sukarawan W, Peetiakarawach K, Pavasant P, Osathanon T. Effect of Jagged-1 and Dll-1 on osteogenic differentiation by stem cells from human exfoliated deciduous teeth. Arch Oral Biol. 22 May 2016;65:1-8. SCOPUS 
Vacharaksa A, Suvansopee P, Opaswanich N, Sukarawan W. PCR detection of Scardovia wiggsiae in combination with Streptococcus mutans for early childhood caries-risk prediction. Eur J Oral Sci. 1 October 2015;123(5):312-318. SCOPUS 
Osathanon T, Nowwarote N, Pavasant P, Sukarawan W. Influence of Jagged1 on apoptosis-related gene expression: a microarray database analysis. Genes Genom. 1 October 2015;37(10): 837-843. SCOPUS 
Peetiakarawach K, Osathanon T, Pavasant P, Rattanawarawipa P, Sukarawan W. Compressive stress enhances NOTCH1 mRNA expression in human deciduous dental pulp cells in vitro. CU Dent J. July 2015;38(suppl):13-20. TCI 1 
Rattanawarawipa P, Osathanon T, Pavasant P, Sukarawan W. Lithium Chloride Activates Wnt Pathway and Suppresses Proliferation and c-fos mRNA Expression in Human Deciduous Dental Pulp Cells. CU Dent J. July 2015;38(suppl):21-28. TCI 1 
Osathanon T, Vivatbutsiri P, Sukarawan W, Sriarj W, Pavasant P, Sooampon S. Cobalt chloride supplementation induces stem-cell marker expression and inhibits osteoblastic differentiation in human periodontal ligament cells. Arch Oral Biol. January 2015;60(1):29-36. SCOPUS 

Book

Sukarawan W. and Osathanon T. Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth: Biology and Therapeutic Potential, Mesenchymal Stem Cells – Isolation, Characterization and Applications, Ph.D. Phuc Van Pham (Ed.), InTech, November 29th 2017:55-76
Sukarawan W. Effect of Fibroblast Growth factor 2 on stem cells. In: Osathanon T. Stem cells and tissue engineering of oral and maxillofacial structures. Chulongkorn University 2015:225-248