ผศ.ทพญ.ดร.วิชญา วิศิษฐ์รัศมีวงศ์

Assist. Prof. Wichaya Wisitrasameewong

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา

Qualification

DMSc. (Oral Biology)Harvard UniversityB.E. 2559
Diplomate, Thai Board of PeriodontologyThe Dental CouncilB.E. 2560
Diplomate, American Board of PeriodontologyUSAB.E. 2560
Cert. (Periodontology)Harvard UniversityB.E. 2559
M.Sc. (Periodontics)Chulalongkorn UniversityB.E. 2555
D.D.S. Class Honors (Dentistry) Chulalongkorn UniversityB.E. 2552

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Ishii T, Ruiz-Torruella M, Ikeda A, Shindo S, Movila A, Mawardi H, Albassam A, Kayal RA, Al-Dharrab AA, Egashira K, Wisitrasameewong W, Yamamoto K, Mira AI, Sueishi K, Han X, Taubman MA, Miyamoto T, Kawai T. OC-STAMP promotes osteoclast fusion for pathogenic bone resorption in periodontitis via up-regulation of permissive fusogen CD9. FASEB J. July 2018;32(7):4016-4030. SCOPUS 
Movila A, Kajiya M, Wisitrasameewong W, Stashenko P, Vardar-Sengul S, Hernandez M, Thomas Temple H, Kawai T. Intravital endoscopic technology for real-time monitoring of inflammation caused in experimental periodontitis. J Immunol Methods. June 2018;457:26-29. SCOPUS 
Matsuda S, Movila A, Suzuki M, Kajiya M, Wisitrasameewong W, Kayal R, Hirshfeld J, Al-Dharrab A, Savitri IJ, Mira A, Kurihara H, Taubman MA, Kawai T. A novel method of sampling gingival crevicular fluid from a mouse model of periodontitisJ Immunol Methods. November 2016;438:21-25. SCOPUS 
Yamaguchi T, Movila A, Kataoka S, Wisitrasameewong W, Ruiz Torruella M, Murakoshi M, Murakami S, Kawai T. Proinflammatory M1 Macrophages Inhibit RANKL-Induced Osteoclastogenesis. Infect Immun. October 2016;84(10):2802-12. SCOPUS 
Movila A, Ishii T, Albassam A, Wisitrasameewong W, Howait M, Yamaguchi T, Ruiz-Torruella M, Bahammam L, Nishimura K, Van Dyke T, Kawai T. Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) Supports Homing of Osteoclast Precursors to Peripheral Osteolytic Lesions. J Bone Miner Res. September 2016;31(9):1688-700. SCOPUS 
Bassir SH, Wisitrasameewong W, Raanan J, Ghaffarigarakani S, Chung J, Freire M, Andrada LC, Intini G. Potential for Stem Cell-Based Periodontal Therapy. J Cell Physiol. January 2016;231(1):50-61. SCOPUS 

Text Book

Elmisalati W, Wisitrasameewong W, Arguello E. Ridge Site Preparation: Alveolar Ridge Preservation: Alloplast. Clinical Cases in Implant Dentistry.26 November 2016:205-213 
Elmisalati W, Wisitrasameewong W, Arguello E. Ridge Site Preparation: Alveolar Ridge Preservation: Xenograft. Clinical Cases in Implant Dentistry. 26 November 2016:214-223