คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง “Novel Challenges in Dental Practice and Research”

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก ฝ่ายวิจัย

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง “Novel Challenges in Dental Practice and Research” ซึ่งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

313871254 5941800705871840 8249155297574668278 n คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
314132578 5941800569205187 4446543345477396787 n คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
313972364 5941800559205188 6921602716305191501 n คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย