คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับจาก Shanghai Ranking Dentistry and Oral Science 2021 ให้เป็นคณะทันตแพทย์ อันดับที่ 1 ของประเทศไทย และเป็น Top 3 ใน Southeast Asia