คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ลงบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับ สวทช. พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพช่องปากและการรักษาทางทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ลงบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับ สวทช. พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพช่องปากและการรักษาทางทันตกรรม

การลงนามในบันทึกข้อตกลงมีวัตถุประสงค์ร่วมกันผลักดันและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพช่องปากและการรักษาทางทันตกรรม มุ่งยกระดับการรักษาทางทันตกรรมไทยสู่สากล

(วันที่ 20 สิงหาคม 2564) : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการผลักดันและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพช่องปากและการรักษาทางทันตกรรม” โดยพิธีการลงนามจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ และ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามกับ อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ เป็นผู้แทน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

img 1 5218 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
img 2 5218 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย