คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์ เจตณัฐ ทัศนานุตริยกุล ที่ได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์ เจตณัฐ ทัศนานุตริยกุล นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 77 ที่ได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนก โดยมี ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และทีมผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ณ สำนักคณบดี ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ