คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Updated trend in orthodontic practice

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการการศึกษาต่อเนื่อง  ในรูปแบบการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านทางระบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “Updated trend in orthodontic practice ” โดย คณาจารย์ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน และวิทยากรจากภายนอก ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ซึ่งสามารถเข้ารับฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง และกิจกรรมสด 2 วัน ในระหว่างวันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2565 (ในรูปแบบออนไลน์)

จึงขอเรียนเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมลงทะเบียนในวันพุธที่ 22 มิถุนายน – วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ผ่านทาง cioc.live โดยมีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท / ท่าน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-218-8932 หรือ cioc.chula@gmail.com