คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.ธรรมสรณ์ เอี่ยมถนาภรณ์ นทพ.ธัญญ์นิธิ เลิศฤทธิ์โยธิน และ นทพ.สุรวิทย์ กุลศิโรรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล 2022 IADR-SEA Hatton Award – Junior Category