คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับการเสนอชื่อ นิสิตเก่าดีเด่น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นิสิตเก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ทำประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้เป็นที่ประจักษ์

เนื่องในโอกาสที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 82 ปีใน พศ. 2565 นี้ ทางสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานคืนสู่เหย้า “82 ปี C U Smile”ขึ้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ทุกรุ่น ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-20.00 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าที่ทำประโยชน์ในด้านต่างๆให้เป็นที่ประจักษ์ สมาคมฯจึงขอเปิดรับการเสนอชื่อ “นิสิตเก่าดีเด่น” ผ่านทางนิสิตเก่าแต่ละรุ่น โดยสามารถกรอกข้อมูลใน Google form ที่ปรากฎด้านล่าง หรือส่งชื่อนามสกุล รุ่น รูปถ่าย พร้อมเหตุผลที่ควรได้รับรางวัลเด่นๆ 3 ข้อ มาที่ cudentalumni@gmail.com ภายใน วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

มาร่วมกันเสนอชื่อสำหรับการคัดเลือก “นิสิตเก่าดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณชาวจุฬาร่วมกัน

https://docs.google.com/…/12HooHq4rmg1GxoJTzqcLGL1…/edit