17 มกราคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 จาก บริษัท ลีซัน วิชั่น จำกัด โดยมี คุณ ศรีบังอร รัตนวงศ์สวัสดิ์ เป็นตัวแทนมอบ Set Spray Alcohol 50 ml & Wet Wipe 10 pc จำนวน 300 ชุด โดยมี ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักคณบดี ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

img 2 4014 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย