7 มกราคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 จาก บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด โดยมี คุณ เฉิน หลินฟง รองผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ พลเอกวิสิษฐ แจ้งประจักษ์ ที่ปรึกษาบริษัทฯ และคุณ เฉิน ยี่จี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ เป็นตัวแทนมอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น โดยมี อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิสชา พิทยพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักคณบดี ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

img 2 5936 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย