7 กุมภาพันธ์ 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบครุภัณฑ์ทางทันตกรรม จากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบครุภัณฑ์ทางทันตกรรม จาก บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ได้แก่ ชุดผ่าฟันคุด จำนวน 10 ชุด เครื่องพลาสมา BIOZONE จำนวน 3 เครื่อง เครื่อง Mobile Suction งานศัลย์ (สำหรับการผ่าตัด) จำนวน 1 ชุด และเก้าอี้สนาม จำนวน 4 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 บาท รวมถึง มอบหน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 1000 ชิ้น โดยคุณญาณิศา วัฒนคำนวณ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบ เพื่อให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยมี ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

img 2 1039 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย